OM ALVØEN MARINA AS

Alvøen Marina ble grunnlagt i 1979 av Bjørn Alvøen, da som ren utleie av båtplasser i flytebrygger. Etterhvert begynte jeg å utføre lettere reparasjonsarbeid.

Jeg var på denne tiden ansatt i annet arbeid, og Alvøen Marina ble da hovedsaklig drevet på hobbybasis.

Etterhvert begynte dette å utvikle seg i positiv retning, og jeg begynte seriøst å vurdere å skape en arbeidsplass av dette.

HISTORIE

I tiden fremover ble alt som var av tid, krefter og kapital brukt til å bygge opp en levedyktig arbeidsplass. Våren 1984 mente jeg at tiden var moden for å satse for meg selv og sluttet da i en god og sikker jobb, og begynte å drive Alvøen Marina på full tid.

I 1985 var jeg kommet godt inn på reparasjons- og servicesiden av lystbåter, og behovet for skikkelig løfteutstyr gjorde seg gjeldende. Det ble da foretatt et stort økonomisk løft ved å gå til anskaffelse av en 20 tonns mobilkran.

Jeg hadde nå muligheter til å kunne sette opp båter til reparasjoner også under vannlinjen. I tiden 1985 til 1989 var arbeidsforholdene temmelig kummerlig, da de fleste reparasjoner foregikk enten utendørs eller i en selvbygget plasthall.

Ny reparasjonshall
I 1989 var jeg kommet godt inn på reparasjonssiden hos forsikringsselskapene, og det krevde etterhvert bedre lokaliteter. I 1989 ble det da bygget en reparasjonshall i stål som har kapasitet til å ta inn båter opp til 12 meters lengde.

I tiden som fulgte ble kaiarealet utvidet sakte men sikkert, og utgjør i dag ca. 1000 kvm. I årene som har gått har Alvøen Marina blitt drevet som enmanns bedrift, og det har kun vært leid inn folk ved behov. Jeg har vært i den heldige situasjon at det har vært en jevn tilgang på arbeid. I februar 1995 begynte vi med ansettelser.

Alvøen Marina AS
I 1997 gikk Alvøen Marina over fra enkeltmannsforetak til å bli Alvøen Marina AS. I årene som fulgte har det blitt bygget nye kontorer, toalettrom, garderobe, spiserom, maskinverksted og lager.

Nytt bryggeanlegg
I 2006-2008 ble det brukt ca. 4,5 mill. i nytt bryggeanlegg med plass til ca. 50 båter. Videre ble det kjøpt inn ny kran med løftekapasitet på 15 tonn.

Kaifront ble utbedret, og vi har i dag ca. 50 løpemeter dypvannskai. I løpet av 2011-2012 utvidet vi kaiarealet med ca. 300 kvm.

Ny utstillingshall
I 2013 ble det investert i ny utstillingshall for båter på ca. 210 kvm.

HER FINNER DU OSS